آموزش فتوشاپ
متن تولتیپ را اضافه کنید

درس اول

باز کردن اسناد

آموزش فتوشاپ

درس دوم

محیط کاری

آموزش فتوشاپ

درس سوم

کار با اسناد متعدد

درس چهارم

جابجایی و بزرگنمایی

آموزش فتوشاپ

درس پنجم

حالتهای مختلف صفحه نمایش

آموزش فتوشاپ

درس ششم

پنلهای فتوشاپ

آموزش فتوشاپ

درس هفتم

بهینه سازی فضای کار

درس هشتم

پنل نوار ابزار

درس نهم

آموزش پنل History 

آموزش فتوشاپ

درس دهم

ذخیره سازی اسناد

آموزش فتوشاپ

درس یازدهم

کراپ کردن تصویر

آموزش فتوشاپ

درس دوازدهم

چرخاندن تصویر با کراپ

آموزش فتوشاپ

درس سیزدهم

تغییر سایز کانواس

آموزش فتوشاپ

درس چهاردهم

پنل لایه ها

آموزش فتوشاپ

درس پانزدهم

بارگیری ، انتخاب ، تغییر و تراز کردن تصاویر